RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Voľný pohyb tovaru: všeobecný rámec

Vnútorný trh

Voľný pohyb tovaru je jednou z výhod jednotného trhu Európskej únie. Od januára 1993 bola zrušená kontrola pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu a Európska únia sa tak stala jednotným územím bez vnútorných hraníc.
Zrušenie colných poplatkov podporuje obchodovanie v rámci Spoločenstva, ktoré tvorí väčšiu časť celkového dovozu a vývozu jeho členských štátov.
V článkoch 28 a 29 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa zakazuje obmedzenie dovozu a vývozu medzi členskými štátmi. Pokiaľ však ide o ohrozenie verejného zdravia či životného prostredia, môžu členské štáty voľný pohyb tovaru obmedziť.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok