RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Libera circulaţie a mărfurilor: cadru general

Piaţa internă

Libera circulaţie a mărfurilor este una dintre libertăţile pieţei unice a Uniunii Europene. Începând cu ianuarie 1993, controalele vizând circulaţia mărfurilor în cadrul pieţei interne au fost eliminate, iar Uniunea Europeană formează acum un singur teritoriu fără frontiere interne.
Eliminarea taxelor vamale favorizează comerţul intracomunitar, care reprezintă o mare parte a importurilor şi exporturilor totale ale statelor membre.
Articolele 28 şi 29 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene interzic restricţiile la import şi la export între toate statele membre. Totuşi, în cazul unor riscuri la adresa sănătăţii publice sau a mediului, statele membre pot restricţiona libera circulaţie a mărfurilor.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii