RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Swobodny przepływ towarów: ramy ogólne

Rynek wewnętrzny

Swobodny przepływ towarów to jedna ze swobód wolnego rynku Unii Europejskiej. Od stycznia 1993 r. kontrole przepływu towarów w ramach rynku wewnętrznego zostały zniesione, a Unia Europejska jest obecnie jednolitym terytorium bez granic wewnętrznych.
Zniesienie taryf celnych promuje handel wewnątrzwspólnotowy, który odpowiada za znaczną część całkowitego importu i eksportu państw członkowskich.
Artykuły 28 i 29 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zakazują stosowania ograniczeń importowych i eksportowych między wszystkimi państwami członkowskimi. Jednak jeśli istnieje zagrożenie dla zdrowia publicznego lub środowiska, państwa członkowskie mogą ograniczyć swobodny przepływ towarów.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony