RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kaupade vaba liikumine: üldine raamistik

Siseturg

Kaupade vaba liikumine on üks Euroopa Liidu ühtse turu vabadusi. Kaupade siseturul liikumise kontrollimisest loobuti 1993. aasta jaanuaris ja nüüd on Euroopa Liit üksainus ilma sisepiirideta territoorium.
Tollitariifide kaotamine edendab ühendusesisest kaubandust, mis moodustab suure osa liikmesriikide koguimpordist ja -ekspordist.
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 28 ja 29 alusel on impordi- ja ekspordipiirangud kõikidele liikmesriikidele keelatud. Liikmesriigid võivad piirata kaupade vaba liikumist ainult siis, kui see ohustab rahvatervist või keskkonda.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles