RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fri bevægelighed for varer: generel ramme

Det indre marked

De frie varebevægelser er en af EU's indre markeds frihedsrettigheder. Siden januar 1993 har kontrollen med varebevægelserne inden for det indre marked været afskaffet, og EU udgør nu ét område uden grænser.
Afskaffelsen af toldafgifterne fremmer samhandelen inden for EU, som tegner sig for en stor andel af medlemsstaternes samlede import og eksport.
Artikel 28 og 29 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab forbyder import- og eksportrestriktioner mellem alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af risici for folkesundheden og miljøet lægge restriktioner på de frie varebevægelser.

 
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top