RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Volný pohyb zboží: obecný rámec

Vnitřní trh

Volný pohyb zboží je jednou ze svobod jednotného trhu Evropské unie. Od ledna 1993 jsou kontroly pohybu zboží na vnitřním trhu zrušeny a Evropská unie je nyní jednotným územím bez vnitřních hranic.
Zrušení cel podporuje obchod uvnitř Společenství, což představuje velkou část celkového dovozu a vývozu členských států.
Články 28 a 29 Smlouvy o založení Evropského společenství zakazují dovozní a vývozní omezení mezi všemi členskými státy. Pokud je však ohroženo veřejné zdraví nebo životní prostředí, členské státy mohou volný pohyb zboží omezit.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky