RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Свободно движение на стоки: обща рамка

Вътрешен пазар

Свободното движение на стоки е една от свободите на единния пазар на Европейския съюз. От януари 1993 г. контролът върху движението на стоките в рамките на вътрешния пазар е премахнат и сега Европейският съюз е единна територия без вътрешни граници.
Премахването на митническите тарифи насърчава вътрешнообщностната търговия, която възлиза на голяма част от общия внос и износ на държавите-членки.
Членове 28 и 29 на Договора за създаването на Европейската общност забраняват ограниченията за внос и износ между всички държави-членки. Все пак, ако има заплаха за общественото здраве или за околната среда, държавите-членки могат да ограничат свободното движение на стоки.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата