RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den inre marknaden för varor: yttre dimension

Inre marknaden

För att kunna fungera optimalt måste den inre marknaden vara i fas med det internationella sammanhanget. Flera av aktörerna på den inre marknaden (finansiella organ, entreprenörer osv.) bedriver verksamhet långt utöver våra gränser. Europeiska produkter distribueras i hela världen. Samtidigt går det en ständig ström av utländska varor genom EU. Det kan dock uppstå konflikter mellan principerna och normerna för EU:s inre marknad och reglerna i tredjeländer. Dessutom måste upphovsrätt, patent och uppgifter skyddas oavsett vilken destination en produkt har. En stor del av politiken för den inre marknaden har alltså ett internationellt inslag som EU måste garantera överensstämmelse med. Dessutom måste EU underlätta handeln med varor och tjänster genom en tydlig och anpassad ram som stimulerar handeln (inrätta frihandelsområden med partner) och främjar gemensamma världshandelsnormer. Den yttre dimensionen av den inre marknaden är alltså nära förknippad med EU:s utvidgningspolitik och varje anslutning sker på villkor att EU:s lagstiftning antas.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början