RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednotný trh tovarov: vonkajší rozmer

Vnútorný trh

Aby vnútorný trh optimálne fungoval, musí byť zosynchronizovaný s medzinárodným kontextom. Viacero subjektov (finančné inštitúcie, podnikatelia a pod.) pracuje mimo našich hraníc. Európske tovary sa distribuujú do celého sveta. Zároveň celou Európou prechádza nekonečné množstvo zahraničných tovarov. Môžu sa však objavovať nezrovnalosti medzi zásadami a normami európskeho trhu a pravidlami tretích krajín. Okrem toho sa musí zaručiť ochrana autorských práv, patentov a údajov bez ohľadu na miesto určenia výrobku. Väčšina politík vnútorného trhu má medzinárodný charakter a Európska únia zabezpečuje ich konzistentnosť. Medzi úlohy Európskej únie takisto patrí uľahčovanie obchodovania s tovarmi a službami prostredníctvom jasného, prispôsobeného rámca, posilňovanie obchodu (zavedenie zón voľného obchodu s partnermi) a podpora spoločných medzinárodných noriem. Vonkajší rozmer jednotného trhu je napokon neoddeliteľne spätý s európskou politikou rozširovania, keďže akékoľvek pristúpenie je vlastne podmienené prijatím európskych právnych predpisov.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok