RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednolity rynek towarów: wymiar zewnętrzny

Rynek wewnętrzny

Optymalne funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga synchronizacji w kontekście międzynarodowym. Szereg podmiotów (instytucje finansowe, przedsiębiorcy itd.) prowadzi działalność poza granicami Unii. Europejskie towary dystrybuowane są na całym świecie. Jednocześnie przez Europę przepływa bezkresny strumień towarów zagranicznych. Tymczasem między zasadami i normami europejskiego rynku a zasadami obowiązującymi w krajach trzecich mogą występować sprzeczności. Ponadto zagwarantowana musi być ochrona praw autorskich, patentów i danych, niezależnie od miejsca docelowego produktu. Większość polityk rynku wewnętrznego ma charakter międzynarodowy, a Unia Europejska zapewnia, aby były one spójne. Zadania Unii Europejskiej obejmują także ułatwianie handlu towarami i świadczenia usług poprzez przejrzyste, dostosowane ramy, pobudzające handel (wprowadzenie obszarów wolnego handlu z partnerami) oraz promujące wspólne standardy międzynarodowe. Wreszcie wymiar zewnętrzny jednolitego rynku jest nierozłącznie powiązany z europejską polityką rozszerzenia, ponieważ wszystkie akcesje uwarunkowane są w rzeczywistości przyjęciem europejskiego prawodawstwa.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony