RSS
Alfabetische index

Interne markt voor goederen: externe dimensie

Interne markt

Om optimaal te kunnen functioneren, moet de interne markt aansluiten bij de internationale context. Tal van marktdeelnemers (financiële instellingen, ondernemers, enz.) opereren over onze grenzen heen. Europese producten worden overal ter wereld verspreid. Tegelijkertijd worden in Europa permanent buitenlandse goederen doorgevoerd. Soms zijn de beginselen en normen van de Europese markt echter in tegenspraak met de regels van derde landen. Bovendien moet de bescherming van auteursrechten, octrooien en gegevens worden gegarandeerd ongeacht de bestemming van het product. De meeste beleidslijnen met betrekking tot de interne markt hebben dan ook een internationaal karakter, waarvan de coherentie door de Europese Unie wordt gewaarborgd. Het is eveneens aan de Unie om het handelsverkeer in goederen en diensten te vergemakkelijken aan de hand van een duidelijk en aangepast kader, het handelsverkeer aan te moedigen (instelling van vrijhandelszones met de partners) en gemeenschappelijke wereldwijde normen te bevorderen. De externe dimensie van de interne markt is ten slotte nauw verbonden met het Europese uitbreidingsbeleid, aangezien elke toetreding afhankelijk wordt gesteld van de overname van de Europese regelgeving.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven