RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Suq uniku għall-prodotti: dimensjoni esterna

Suq Intern

Biex jiffunzjona b’mod ottimali, is-suq intern irid ikun sinkronizzat mal-kuntest internazzjonali. Għadd ta' operaturi (istituzzjonijiet finanzjarji, intraprendituri, ecc.) joperaw lil hinn mill-fruntieri tagħna. Il-prodotti Ewropej huma distribwiti madwar id-dinja kollha. Fl-istess ħin, fluss mingħajr tmiem ta' prodotti barranin jgħaddi fi transitu mill-Ewropa. Madankollu jista’ jkun hemm kontradizzjonijiet bejn il-prinċipji u l-istandards tas-suq Ewropew u r-regoli ta' pajjiżi terzi. Barra minn hekk, il-protezzjoni tad-dritt tal-awtur, tal-brevetti u d-dejta jridu jkunu ggarantiti, tkun xi tkun id-destinazzjoni tal-prodott. Il-biċċa l-kbira mill-politika tas-suq intern hija internazzjonali fil-karattru u l-Unjoni Ewropea tassigura li hija konsistenti. Il-ħidmiet tal-Unjoni Ewropea jinkludu wkoll l-iffaċilitar tal-kummerċ fi prodotti u servizz permezz ta' qafas ċar u adattat, li jixpruna l-kummerċ (introduzzjoni ta' żoni ta' kummerċ ħieles ma' sħab) u l-promozzjoni ta' standards internazzjonali komuni. Finalment, id-dimensjoni esterna tas-suq uniku hija marbuta b'mod dirett mal-politika tat-tkabbir Ewropea, ladarba l-adeżjonijiet kollha huma fil-fatt suġġetti għall-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea.

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna