RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vienotais preču tirgus: ārējā dimensija

Iekšējais tirgus

Iekšējā tirgus darbība ir optimāla tad, kad tā ir saskanīga ar starptautiskām norisēm. Daudzi tirgus dalībnieki (finanšu iestādes, uzņēmēj utt.) darbojas arī aiz mūsu robežām. Eiropas ražojumus izplata visā pasaulē. Tajā pašā laikā nebeidzama ārvalstu preču plūsma tranzītā virzās cauri Eiropai. Tomēr var izcelties pretrunas starp Eiropas tirgus principiem un standartiem un trešo valstu noteikumiem. Turklāt, lai kāds būtu ražojuma galamērķis, ir jānodrošina autortiesību, patentu un datu aizsardzība. Vairumā gadījumu iekšējā tirgus politika pēc būtības ir starptautiska, un Eiropas Savienība nodrošina tās konsekvenci. Eiropas Savienības uzdevums ir arī atvieglot preču un pakalpojumu tirdzniecību, ieviešot skaidru, pielāgotu regulējumu, stimulēt tirdzniecību (kopā ar partneriem ieviešot brīvās tirdzniecības zonas) un veicināt vienotu starptautisko standartu piemērošanu. Visbeidzot, vienotā tirgus ārējā dimensija ir nesaraujami saistīta ar Eiropas paplašināšanās politiku, jo pievienoties ES var tikai tad, ja ir pārņemti Eiropas tiesību akti.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums