RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Margadh aonair le haghaidh earraí: diminsean seachtrach

Margadh inmheánach

Ní mór don mhargadh inmheánach a bheith sioncronaithe leis an gcomhthéacs idirnáisiúnta go huile is go hiomlán le go bhfeidhmeoidh sé ar an tslí is fearr is féidir. Tá oibreoirí éagsúla ann (institiúidí airgeadais, fiontraithe, srl.) a oibríonn lastall dár dteorainneacha. Dáiltear earraí Eorpacha ar fud an domhain. Ag an am céanna, bíonn sruth earraí eachtracha ar idirthuras tríd an Eoraip an t-am ar fad. D’fhéadfadh contrárthachtaí a bheith ann, áfach, idir prionsabail agus caighdeáin an mhargaidh Eorpaigh agus rialacha tríú tíortha. Thairis sin, ní mór cosaint a ráthú do chóipcheart, do phaitinní agus do shonraí, beag beann ar cheann scríbe an táirge. Beartais idirnáisiúnta is ea formhór na mbeartas margaidh inmheánaigh agus cinntíonn an tAontas Eorpach go bhfuil siad comhsheasmhach. Ar chúraimí an Aontais Eorpaigh tá trádáil in earraí agus seirbhísí a éascú trí bhíthin creat soiléir oiriúnaithe, trádáil a threisiú (limistéir shaortrádála a thabhairt isteach le comhpháirtithe) agus caighdeáin choiteanna idirnáisiúnta a chur ar aghaidh. Ar deireadh, tá dlúthnasc idir diminsean seachtrach an mhargaidh aonair agus an beartas Eorpach méadaithe, toisc gur gá glacadh le reachtaíocht na hEorpa mar chuid den phróiseas aontachais.

Féach leis

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh