RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tavaroiden yhtenäismarkkinat: ulkoinen ulottuvuus

Sisämarkkinat

Sisämarkkinoiden optimaalinen toiminta edellyttää kansainvälisen tilanteen huomioon ottamista. Monet sisämarkkinoiden toimijat (esimerkiksi rahoituslaitokset ja yrittäjät) toimivat EU:n rajojen ulkopuolella. Eurooppalaisia tuotteita viedään kaikkialle maailmaan. Toisaalta ulkomaisia tuotteita kulkee jatkuvana virtana Euroopan kautta. EU:n markkinoiden periaatteet ja vaatimukset saattavat tästä syystä olla ristiriidassa kolmansien maiden sääntöjen kanssa. Lisäksi on varmistettava tekijänoikeus-, patentti- ja tietosuoja tuotteiden määränpäästä riippumatta. Sisämarkkinoihin liittyvät politiikan osa-alueet ovat valtaosin luonteeltaan kansainvälisiä, ja Euroopan unioni varmistaa, että ne ovat johdonmukaisia. Unionin tehtävänä on myös helpottaa tavaroiden ja palvelujen kauppaa selkeän ja tarkoituksenmukaisen sääntelykehyksen avulla, edistää kaupankäyntiä (muun muassa perustamalla vapaakauppa-alueita yhteistyökumppanien kanssa) ja edistää yhteisten kansainvälisten normien noudattamista. Yhtenäismarkkinoiden ulkoinen ulottuvuus liittyy kiinteästi EU:n laajentumispolitiikkaan. EU:hun liittymisen ehtona onkin aina EU:n lainsäädännön hyväksyminen.

 

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun