RSS
Tähestikuline nimestik

Kaupade ühisturg: välismõõde

Siseturg

Optimaalseks toimimiseks peab siseturg olema kooskõlas rahvusvahelise kontekstiga. Paljud toimijad (finantsasutused, ettevõtjad jmt) tegutsevad väljaspool meie piire. Euroopa kaupu müüakse kõikjal maailmas. Samal ajal liigub Euroopast läbi välismaiste kaupade lakkamatu vool. Euroopa turul kehtivad põhimõtted ja standardid võivad aga sattuda vastuollu kolmandate riikide eeskirjadega. Lisaks tuleb tagada autoriõiguse, patentide ja andmete kaitse olenemata sellest, kuhu kaup saadetakse. Enamik siseturupoliitikaid on rahvusvahelise loomuga ja Euroopa Liit tagab, et need on omavahel kooskõlas. Euroopa Liidu ülesandeks on ka lihtsustada kaupade ja teenustega kauplemist ning luua selleks selge ja asjakohane raamistik, mis toetab kaubandust (partneritega vabakaubanduspiirkondade moodustamine) ja edendab ühiste rahvusvaheliste standardite kasutuselevõtmist. Siseturu välismõõde on lahutamatult seotud ka Euroopa laienemispoliitikaga, kuna kõik ühinevad riigid peavad üle võtma Euroopa õiguse.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles