RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det indre varemarked: ekstern dimension

Det indre marked

For at fungere optimalt skal det indre marked være afpasset efter den internationale kontekst. Mange af dets aktører (de finansielle institutioner, de erhvervsdrivende osv.) opererer uden for EU's grænser. Europæiske varer sælges overalt i verden. Samtidig transiterer en konstant strøm af udenlandske varer gennem Europa. Der kan imidlertid opstå modsætningsforhold mellem de principper og standarder, der gælder på det europæiske marked, og reglerne i tredjelande. Desuden skal ophavsrettigheder, patentrettigheder og data beskyttes, uanset hvad der er varens bestemmelsessted. De fleste af de politikker, der har tilknytning til det indre marked, har derfor en international karakter, som det er op til EU at sikre indbyrdes sammenhæng i. Det er ligeledes op til EU at fremme samhandelen med varer og tjenesteydelser ved hjælp af klare og veludformede regelrammer, at fremme samhandelen generelt (indførelse af frihandelsområder med handelspartnerne) og at fremme fælles standarder på verdensplan. Det indre markeds eksterne dimension har endelig nær forbindelse med EU's udvidelsespolitik, idet hver ny tiltrædelse er betinget af, at EU-lovgivningen overtages.

 

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top