RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednotný trh pro zboží: vnější rozměr

Vnitřní trh

Aby mohl vnitřní trh fungovat co nejlépe, musí se přizpůsobovat mezinárodním okolnostem. Řada subjektů (finanční instituce, podnikatelé apod.) podniká mimo naše hranice. Evropské zboží se vyváží do celého světa. Zároveň se však Evropou valí nekonečný tok zahraničního zboží. Mohou se však objevit rozpory mezi zásadami a standardy evropského trhu a pravidly třetích zemí. Kromě toho musí být zaručena ochrana autorských práv, patentů a dat, bez ohledu na místo určení produktu. Většina politik vnitřního trhu je ve své podstatě mezinárodní a Evropská unie zajišťuje, aby byly slučitelné. Mezi úkoly Evropské unie rovněž patří usnadnění obchodu se zbožím a službami prostřednictvím jasného, přizpůsobeného rámce, podpora dalšího rozvoje obchodu (zavedení zón volného obchodu s partnery) a prosazování společných mezinárodních norem. A konečně, vnější rozměr jednotného trhu je nerozlučně spjat s Evropskou politikou rozšiřování, protože všechna přistoupení ve skutečnosti podléhají přijetí evropských právních předpisů.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky