RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Единен пазар на стоки: външно измерение

Вътрешен пазар

За да функционира оптимално, вътрешният пазар трябва да е синхронизиран с международния контекст. Няколко оператора (финансови институции, предприемачи и др.) работят извън нашите граници. Европейските стоки се разпространяват по целия свят. Същевременно безкраен поток от чуждестранни стоки минава транзитно през Европа. Все пак могат да възникнат противоречия между принципите и стандартите на европейския пазар и правилата на трети държави. Нещо повече, защитата на авторското право, патентите и данните трябва да бъде гарантирана, независимо от местоназначението на продукта. По-голямата част от политиките за вътрешния пазар имат международен характер и Европейският съюз осигурява тяхната съгласуваност. Задачите на Европейския съюз включват още облекчаване на търговията със стоки и услуги чрез ясна, адаптирана рамка, засилване на търговията (въвеждане на зони за свободна търговия с партньори) и представянето на общи международни стандарти. И накрая, външното измерение на единния пазар е тясно свързано с политиката за европейското разширяване, тъй като всички присъединявания са всъщност обект на приемането на европейското законодателство.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата