RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produse pentru construcţii

Produsele pentru construcţii intră sub incidenţa normelor privind libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană (UE), precum şi a normelor privind, în special, siguranţa clădirilor, sănătatea, durabilitatea, economia de energie şi protecţia mediului înconjurător. Acest regulament are ca obiectiv simplificarea cadrului juridic aplicabil produselor pentru construcţii.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii *. De asemenea, acesta stabileşte criterii de evaluare a performanţelor * pentru aceste produse, precum şi condiţiile de utilizare a marcajului CE.

Declaraţia de performanţă şi marcajul CE

În cazul în care fabricantul decide să introducă pe piaţă un produs pentru construcţii şi dacă acest produs este acoperit de un standard armonizat, acesta are obligaţia de a completa o declaraţie de performanţă care conţine, în special, următoarele informaţii:

 • referinţa produsului;
 • sistemele de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei produsului;
 • utilizarea preconizată sau utilizările preconizate ale produsului;
 • performanţa declarată.

După ce se întocmeşte declaraţia de performanţă, fabricantul trebuie să aplice marcajul CE pe produs.

Statele membre desemnează puncte de informare despre produsele pentru construcţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 764/2008. Aceste puncte de informare trebuie să furnizeze informaţii referitoare la cerinţele privind produsele pentru construcţii şi să evite conflictele de interese.

Obligaţiile operatorilor economici

Operatorii economici trebuie să respecte anumite obligaţii:

 • Obligaţiile fabricanţilor: aceştia trebuie să furnizeze declaraţia de performanţă şi documentaţia tehnică şi să aplice marcajul CE pe produs. De asemenea, aceştia se asigură că produsele lor pentru construcţii poartă menţiunea tipului, care să permită identificarea lor. În plus, fabricanţii au obligaţia de a-şi retrage produsele de pe piaţă dacă constată că acestea nu sunt conforme cu declaraţia de performanţă sau de a schimba această declaraţie.
 • Obligaţiile importatorilor: aceştia se asigură că produsul este însoţit de documentaţia tehnică şi că are aplicat marcajul CE. Aceştia au obligaţia de a indica numele lor, denumirea socială sau marca înregistrată, precum şi adresa la care pot fi contactaţi. Aceştia se asigură că produsul este însoţit de instrucţiuni şi de informaţii de siguranţă şi că transportul nu a compromis performanţa acestuia.
 • Obligaţiile distribuitorilor: aceştia trebuie să se asigure că produsul poartă marcajul CE şi că este însoţit de documentele menţionate anterior. Atunci când consideră că produsul nu este conform, trebuie să se abţină să îl introducă pe piaţă. Distribuitorii trebuie să asigure condiţii optime de stocare a produsului, pentru ca acesta să nu se degradeze.

Specificaţii tehnice armonizate

Specificaţiile tehnice armonizate cuprind standardele armonizate. Acestea sunt stabilite de organismele europene de standardizare, în conformitate cu Directiva 98/34/CE. Standardele armonizate servesc la definirea metodelor şi criteriilor de evaluare a performanţelor produselor pentru construcţii. Ele se referă la utilizarea preconizată a produselor care fac obiectul acestui standard şi includ detaliile tehnice necesare pentru punerea în aplicare a sistemului de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei. Trimiterile la standardele armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un produs nu este acoperit de un standard armonizat, un fabricant are posibilitatea de a solicita o evaluare tehnică europeană pentru a obţine un document european de evaluare, elaborat de organizaţia organismelor de evaluare tehnică (OET).

Organismele de evaluare tehnică (OET)

Statele membre desemnează unul sau mai multe OET pe teritoriile lor, pentru una sau mai multe categorii de produse. Lista OET se comunică Comisiei, care o face publică.

OET au obligaţia de a efectua evaluarea tehnică europeană într-un domeniu de produse pentru care au fost desemnate.

Autorităţile de notificare şi organismele notificate

Organismele notificare trebuie să îndeplinească sarcini, în calitate de terţe părţi, în procesul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii. Acestea sunt organisme independente cu personalitate juridică.

Autorităţile de notificare sunt desemnate de statele membre. Acestea sunt responsabile de punerea în aplicare a procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor notificate.

Supravegherea pieţei

Autorităţile de supraveghere a pieţei, în conformitate şi cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, trebuie să efectueze o evaluare a produsului pentru a stabili dacă acesta trebuie retras sau nu de pe piaţă.

Acest regulament abrogă Directiva 89/106/CEE.

Termeni-cheie ai actului
 • Produse pentru construcţii: orice produs sau set fabricat şi introdus pe piaţă în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii sau părţi ale acestora şi a cărui performanţă afectează performanţa construcţiilor în ceea ce priveşte cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor.
 • Performanţa unui produs pentru construcţii: performanţa legată de caracteristicile esenţiale, exprimată prin nivel, clasă sau printr-o descriere.
 • Construcţii: clădiri şi lucrări de inginerie civilă.

REFERINŢĂ

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 305/2011

24.4.2011

-

JO L 88 din 4.4.2011

Ultima actualizare: 21.06.2011

Consultaţi şi

 • Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie, produse pentru construcţii (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii