RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Brandbeveiliging in bestaande hotels

Deze aanbeveling heeft ten doel een minimumniveau voor brandbeveiliging vast te stellen voor alle hotels in de lidstaten.

BESLUIT

Aanbeveling 86/666/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels [Publicatieblad L 384 van 31.12.1986].

SAMENVATTING

De lidstaten wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat de brandbeveiliging in bestaande hotels voldoet aan voorschriften die steunen op de in de aanbeveling benoemde beginselen. Met name:

  • moeten er veilige vluchtwegen zijn die duidelijk zijn aangegeven en waarvan de doorgang niet mag zijn versperd;
  • moet de stabiliteit van het gebouw gewaarborgd zijn gedurende ten minste de tijd die de aanwezigen nodig hebben om ongedeerd naar buiten te komen;
  • moet worden voorzien in geschikte en goed functionerende alarmsystemen;
  • moet het personeel passende instructies en een passende opleiding hebben gekregen.

In de bijlage zijn technische richtlijnen, met name inzake de constructiekenmerken van hotels, opgenomen.

De lidstaten krijgen de aanbeveling de hotels periodiek te controleren.

De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van alle nationale maatregelen die moeten waarborgen dat de hotels voldoen aan de eisen die in de aanbeveling opgesomd worden, alsmede van de maatregelen die zij hiertoe in de komende vijf jaar denken te nemen.

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Aanbeveling 86/666/CEE

-

-

PB L 384 van 31.12.1986

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie over de toepassing van de aanbeveling van de Raad van 22 december 1986 betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels (86/666/EEG) [COM(2001) 348 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
De Commissie heeft op 27 juni 2001 een verslag gepresenteerd over de toepassing van de aanbeveling van de Raad van 22 december 1986 betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels. De Commissie stelt vast dat het effect van deze maatregel in de verschillende lidstaten afhangt van het reeds bestaande veiligheidsniveau en van de omzetting in de nationale wetgeving. De technische richtlijnen van de aanbeveling of bepaalde minimumvoorschriften zijn reeds opgenomen in de nationale wetgevingen, die soms zelfs strenger zijn. In sommige lidstaten wordt de aanbeveling slechts gedeeltelijk toegepast en is zij beperkt tot nieuwbouw of verbouwing van hotels.

Resolutie van de Raad van 4.5.1997 over de brandveiligheid van hotels [Publicatieblad C 205 van 25.7.1994].

Laatste wijziging: 22.12.2006

Zie ook

  • Voor meer informatie zie de website van DG Gezondheid en Consumentenbescherming (DE) (EN) (FR)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven