RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Meglévő szállodák tűzbiztonsága

Az ajánlás célja a tűzbiztonság minimális szintjének megállapítása a tagállamok területén található valamennyi szállodára vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Council Recommendation 86/666/EEC of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels [Official Journal L 384 of 31.12.1986] (A Tanács 86/666/EGK ajánlása [1986. december 22.] a meglévő szállodák tűzbiztonságáról).

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamoknak javasolják annak biztosítását, hogy a meglévő szállodákra az ajánlásban felsorolt, többek között az alábbi elveken nyugvó rendelkezések vonatkozzanak:

  • biztonságos, minden akadálytól mentes és egyértelműen jelzett menekülési útvonalaknak kell rendelkezésre állniuk;
  • az épület stabilitását legalább annyi időre szavatolni kell, amennyire a bent tartózkodók kimenekítéséhez szükség van;
  • a megfelelő riasztási rendszerek működőképes állapotát folyamatosan biztosítani kell;
  • az alkalmazottaknak megfelelő eligazításban és képzésben kell részesülniük.

Az ajánlás melléklete tartalmazza a műszaki iránymutatásokat, többek között a szállodák építésének jellemzői tekintetében.

Javasolt, hogy a tagállamok rendszeres időközönként ellenőrzéseket végezzenek a szállodákban.

A tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot minden olyan nemzeti intézkedésről, amelynek célja annak biztosítása, hogy a szállodák megfeleljenek az ajánlásban foglalt követelményeknek, valamint az általuk e téren az elkövetkező öt évben tervezett intézkedésekről.

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

A 86/666/EGK ajánlás

HL L 384., 1986.12.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Report from the Commission on application of the Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels (86/666/EEC) [COM(2001) 0348 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése a meglévő szállodák tűzbiztonságáról szóló, 1986. december 22-i 86/666/EGK tanácsi ajánlás alkalmazásáról [COM(2001) 0348 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).
2001. június 27-én a Bizottság jelentést adott ki a meglévő szállodák tűzbiztonságáról szóló, 1986. december 22-i tanácsi ajánlás alkalmazásáról. A Bizottság megállapítja, hogy az ajánlás hatása az egyes tagállamokban a védelem meglévő szintjétől és a nemzeti jogba történő átültetés mértékétől függően eltérő volt. Az ajánlásban foglalt műszaki iránymutatások, illetve minimumkövetelmények már beépültek a tagállami jogba, sőt, utóbbi akár ezeknél szigorúbb is lehet. Egyes tagállamokban az alkalmazás csak részlegesen történt meg, és csak az új szállodákra vagy az elvégzendő munkálatokra korlátozódott.

A Tanács állásfoglalása [1997. május 4.] a szállodák tűzbiztonságáról [Hivatalos Lap C 205., 1994.7.25].

Utolsó frissítés: 22.12.2006

Lásd még

  • További információért látogasson el az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság honlapjára (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére