RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Byggsektorn

Inre marknaden

Byggsektorn är en av de mest produktiva branscherna i EU och en av de främsta drivkrafterna bakom ekonomisk utveckling. Denna sektor, som både omfattar byggnader och övriga anläggningar (t.ex. vägar, broar, järnvägar osv.), skapar både direkt och indirekt arbete, vilket placerar industribranschen högst upp på listan när det gäller antalet jobb.
EU har dels inlett en harmonisering av de europeiska normerna för byggsektorn, dels påpekat vikten av miljöaspekter inom sektorn.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början