RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stavebníctvo

Vnútorný trh

Stavebníctvo je jedným z najdôležitejších výrobných odvetví v Európskej únii a jednou z hybných pák hospodárskeho rozvoja. Toto odvetvie zahŕňajúce pozemné aj inžinierske stavby (napr. cesty, mosty, železnice atď.) je na čele priemyselných odvetví v oblasti zamestnanosti a priameho aj nepriameho vytvárania pracovných miest.
Európska únia začala s harmonizáciou európskych noriem týkajúcich sa stavebných výrobkov a zároveň sa zamerala na environmentálne aspekty súvisiace s týmto odvetvím.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok