RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bouwnijverheid

Interne markt

De bouwsector is één van de belangrijkste productiesectoren van de Europese Unie en één van de voornaamste drijvende krachten achter de economische ontwikkeling. Deze sector, die zowel gebouwen als civieltechnische werken omvat (zoals wegen, bruggen, spoorwegen, enz.), zorgt voor directe en indirecte werkgelegenheid, waardoor hij op dat vlak bovenaan de ranglijst van industriële sectoren staat.
De Unie heeft de Europese normen voor bouwproducten geharmoniseerd en de nadruk gelegd op de aan de sector verbonden milieuaspecten.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven