RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Строителство

Вътрешен пазар

Строителството е един от най-важните производителни отрасли в Европейския съюз и една от главните движещи сили на икономическото развитие. Този отрасъл, който обхваща както сградите, така и гражданското строителство (като пътища, мостове, железопътни линии и др.), е начело на списъка на промишлените отрасли по отношение на заетостта, като създава работни места пряко и косвено.
Европейският съюз е предприел хармонизация на европейските стандарти относно строителните продукти, от една страна, и набляга върху екологичните аспекти, свързани с отрасъла, от друга страна.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата