RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 22 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biocide

Acest regulament armonizează normele existente la nivelul Uniunii Europene (UE) referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. De asemenea, regulamentul instituie o autorizaţie a Uniunii pentru produsele biocide, care permite ca acestea să fie introduse direct pe întreaga piaţă a UE, fără a fi necesare autorizaţii naţionale separate sau recunoaşterea reciprocă.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

SINTEZĂ

Acest regulament se aplică:

 • produselor biocide *;
 • articolelor şi materialelor tratate * cu produse biocide;
 • substanţelor active.

O listă a produselor vizate se găseşte în anexa V la regulament.

Condiţii de acordare a autorizaţiilor pentru produsele biocide

Produsele biocide trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi autorizate:

 • substanţele active sunt aprobate pentru tipurile de produse relevante;
 • produsul biocid, atunci când este utilizat în condiţiile în care a fost autorizat, este suficient de eficace, nu are efecte inacceptabile asupra organismelor vizate, asupra sănătăţii umane sau animale ori asupra mediului înconjurător;
 • proprietăţile fizice şi chimice ale produsului sunt considerate acceptabile în scopul utilizării şi al transportului produsului;
 • dacă este cazul, au fost stabilite limite maxime ale reziduurilor pentru produsele alimentare şi hrana pentru animale în ceea ce priveşte substanţele active conţinute de produsul biocid;
 • în cazul utilizării de nanomateriale în produsul în cauză, riscurile pentru sănătatea umană, sănătatea animală şi mediu au fost analizate separat.

O substanţă activă se aprobă pentru o perioadă iniţială maximă de 10 ani, dacă se preconizează că cel puţin un produs care conţine substanţa activă în cauză îndeplineşte criteriile menţionate anterior.

Autorizaţia naţională şi recunoaşterea reciprocă

Regulamentul prevede proceduri armonizate de autorizare a produselor biocide în cadrul UE. După ce obţine o primă autorizaţie într-un stat membru, solicitantul poate cere recunoaşterea acesteia de către alte state membre. Autorizaţia se acordă în termeni şi condiţii identice.

Autorizaţia Uniunii

Procedura de autorizare centralizată va avea ca rezultat o autorizaţie a Uniunii care permite industriei să introducă produsele biocide direct pe întreaga piaţă a UE, fără a fi necesar să se obţină autorizaţii naţionale separate sau să se recurgă la procesul de recunoaştere reciprocă. Procedura de autorizare centralizată este facultativă. În cazul în care, indiferent de motiv, solicitantul nu este interesat să obţină o autorizaţie a Uniunii, acesta poate să solicite o autorizaţie naţională şi, dacă este cazul, recunoaşterea reciprocă a acesteia în alte state membre ale UE.

Procedura de autorizare simplificată

Unele produse biocide pot fi eligibile pentru o procedură de autorizare simplificată, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • toate substanţele active conţinute de produsul biocid figurează în anexa I la regulament şi îndeplinesc toate restricţiile specificate în aceasta;
 • produsul biocid nu conţine nicio substanţă care să prezinte motive de îngrijorare şi niciun nanomaterial;
 • produsul biocid este suficient de eficace;
 • manipularea şi utilizarea preconizată a produsului biocid nu necesită echipament individual de protecţie.

În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate anterior, solicitanţii trebuie să depună o cerere la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), numind o autoritate competentă care să evalueze această cerere.

Un produs biocid autorizat prin procedura de autorizare simplificată menţionată anterior poate fi introdus pe piaţă în toate statele membre ale UE ,fără a fi necesară recunoaşterea reciprocă. Cu toate acestea, titularul autorizaţiei trebuie să notifice fiecare stat membru cu cel puţin 30 de zile înainte de a introduce produsul pe piaţa din statul membru respectiv. Limba sau limbile oficiale ale statului membru în cauză trebuie utilizate pe eticheta produsului, cu excepţia cazului în care statul membru vizat dispune altfel.

Articole tratate

Acest regulament extinde domeniul de aplicare al legislaţiei anterioare privind biocidele, pentru a include articolele tratate cu un produs biocid sau care conţin un astfel de produs. Articolele pot fi tratate exclusiv cu substanţe active care au fost aprobate în UE în acest scop. Fabricanţii şi importatorii articolelor tratate trebuie să eticheteze produsele atunci când:

 • se face o revendicare conform căreia articolul tratat are proprietăţi biocide;
 • condiţiile de aprobare a substanţei active utilizate la tratarea articolului impun specificarea anumitor informaţii pe etichetă, pentru a proteja sănătatea publică sau mediul înconjurător.
TERMENI-CHEIE AI ACTULUI
 • Produse biocide: orice substanţă sau amestec utilizat în scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acţiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decât prin simpla acţiune fizică sau mecanică.
 • Articol tratat: orice substanţă, amestec sau articol care a fost tratat cu unul sau mai multe produse biocide sau care conţine astfel de produse în mod intenţionat.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 528/2012

17.7.2012

-

JO L 167 din 27.6.2012

Ultima actualizare: 18.01.2013

Consultaţi şi

 • Pentru informaţii suplimentare, a se consulta site-ul Comisiei Europene pentru Regulamentul privind biocidele (EN).
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii