RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biocidok

Ez a rendelet a biocid termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó, hatályos uniós szabályokat harmonizálja. A rendelet létrehozza a biocid termékek uniós engedélyét is, amellyel a termékek külön nemzeti engedély vagy kölcsönös elismerés szükségessége nélkül, közvetlenül fogalomba hozhatók az Unió teljes piacán.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról [Hivatalos Lap L 167., 2012.6.27.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a következőkre alkalmazandó:

 • biocid termékek *;
 • biocid termékekkel kezelt árucikkek és anyagok *;
 • hatóanyagok.

Az érintett termékek jegyzéke a rendelet V. mellékletében található.

A biocid termékek engedélyezésének feltételei

A biocid termékeknek a következő feltételeket kell teljesíteniük az engedélyezéshez:

 • a hatóanyagokat a vonatkozó terméktípus tekintetében jóváhagyták;
 • a biocid termék, amennyiben azt az engedélyezett módon használják, kellően hatásos, nincs elfogadhatatlan hatása a célszervezetekre, az emberek vagy az állatok egészségére, illetve a környezetre;
 • a termék fizikai és kémiai tulajdonságait a termék felhasználása és szállítása tekintetében elfogadhatónak ítélték;
 • adott esetben az élelmiszerek és takarmányok tekintetében a biocid termékekben található hatóanyagokra vonatkozóan meghatározták a legmagasabb szermaradék-határértékeket;
 • ha az adott termékben nanoanyagokat használtak fel, külön felmérték az emberi egészségre, az állati egészségre és a környezetre jelentett kockázatokat.

Valamely hatóanyag legfeljebb 10 éves kezdeti időtartamra megkapja a jóváhagyást, ha legalább egy, az adott hatóanyagot tartalmazó biocid termék várhatóan teljesíti a fenti feltételeket.

Nemzeti engedélyezés és kölcsönös elismerés

A rendelet a biocid termékek Unión belüli engedélyezése tekintetében harmonizált eljárásokról rendelkezik. Azt követően, hogy egy uniós ország megadta az első engedélyt, a kérelmező kérheti az engedély más uniós országok általi elismerését. Az engedélyt azonos feltételek mellett adják ki.

Uniós engedély

A központosított engedélyezési eljárás eredményeképpen uniós engedély kiadására kerül sor, amely lehetővé teszi az ágazat szereplői számára, hogy külön nemzeti engedélyek beszerzése vagy kölcsönös engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül közvetlenül forgalmazzanak biocid termékeket az Unió teljes piacán. Ez a központosított engedélyezés önkéntes, és ha a kérelmező bármilyen okból nem érdeklődik az uniós engedély iránt, kérelmezhet helyette nemzeti engedélyt, és adott esetben kérelmezheti az adott engedély más uniós országokban történő kölcsönös elismerését.

Egyszerűsített engedélyezési eljárás

Egyes biocid termékek a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhetők egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében:

 • a biocid termékben található hatóanyagok mindegyike szerepel a rendelet I. mellékletében, és megfelel az abban meghatározott korlátozásoknak;
 • a biocid termék nem tartalmaz aggodalomra okot adó anyagot vagy nanoanyagot;
 • a biocid termék kellően hatásos;
 • a biocid termék kezeléséhez és tervezett felhasználásához nincs szükség személyi védőfelszerelésre.

A fenti feltételek teljesülése esetén a kérelmezőknek az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) kell kérelmet benyújtaniuk, megjelölve a kérelmük értékelése tekintetében illetékes hatóságot.

A fenti egyszerűsített eljárás keretében engedélyezett biocid termékek valamennyi uniós országban kölcsönös elismerés nélkül forgalmazhatók. Az engedélyesnek azonban valamennyi uniós országot értesítenie kell legkésőbb 30 nappal a biocid terméknek az adott ország területén való forgalomba hozatalát megelőzően. A termék címkéjén ennek az országnak a hivatalos nyelvét vagy nyelveit kell használnia, kivéve ha az adott ország másként rendelkezik.

Kezelt árucikkek

Ez a rendelet kiterjeszti a biocid termékekről szóló korábbi jogszabály hatályát, így jelenleg a biocid termékkel kezelt vagy biocid terméket tartalmazó árucikkekre is vonatkozik. Árucikkek csak olyan hatóanyagokkal kezelhetők, amelyeket az Unióban erre a célra jóváhagytak. A kezelt árucikkek gyártói és importőrei kötelesek címkével ellátni a termékeket, ha:

 • olyan tájékoztatást adnak, amely szerint a kezelt árucikk biocid tulajdonságokkal bír;
 • az árucikk kezeléséhez használt hatóanyag jóváhagyásának feltételei egyedi címkézési rendelkezéseket tesznek szükségessé a közegészség vagy a környezet védelme érdekében.
A JOGSZABÁLYBAN HASZNÁLT KULCSFOGALMAK
 • Biocid termékek: bármely olyan anyag vagy keverék, amelyet azzal a szándékkal használnak fel, hogy károsító szervezeteket a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatáson kívüli bármely módon elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, hatásuk kifejtésében megakadályozzon vagy azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki.
 • Kezelt árucikk: minden olyan anyag, keverék vagy árucikk, amelyet egy vagy több biocid termékkel kezeltek vagy amely szándékoltan egy vagy több biocid terméket tartalmaz.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2012.7.17.

HL L 167., 2012.6.27.

Utolsó frissítés: 18.01.2013

Lásd még

 • További információkért tanulmányozza az Európai Bizottság biocid termékekről szóló rendelettel kapcsolatos honlapját (EN).
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére