RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Îngrăşămintele

Uniunea Europeană (UE) stabileşte normele privind introducerea pe piaţă a îngrăşămintelor, cu alte cuvinte, a condiţiilor de denumire a „îngrăşămintelor CE”, dar şi normele privind etichetarea şi ambalarea acestora.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) regrupează normele aplicabile îngrăşămintelor într-un singur text pentru a asigura aplicarea uniformă a unui ansamblu de dispoziţii cu caracter tehnic.

Îngrăşămintele CE

Prezentul regulament nu se aplică decât în cazul îngrăşămintelor minerale compuse dintr-una sau mai multe substanţe nutritive pentru plante (sau nutrienţi).

Toate tipurile de îngrăşăminte care figurează la anexa I şi sunt conforme cu dispoziţiile stabilite de prezentul regulament pot purta denumirea de „îngrăşământ CE”. Lista diferitelor tipuri de îngrăşăminte autorizate pe piaţa europeană poate fi completată. În acest sens, fabricantul trebuie să formuleze cererea respectivă pe lângă autoritatea competentă din statul de domiciliu şi să elaboreze un dosar tehnic cu privire la caracteristicile îngrăşămintelor. Solicitările sunt apoi trimise Comisiei, care ia decizia de a accepta sau de a refuza solicitarea fabricantului.

Orice îngrăşământ care poartă inscripţia „îngrăşământ CE” poate circula liber pe piaţa europeană. Statele nu pot interzice sau limita introducerea pe piaţă a îngrăşămintelor, în afara cazului în care estimează că îngrăşământul în cauză prezintă un risc pentru sănătate sau pentru mediu. În acest caz, produsul este retras provizoriu de pe piaţă până la realizarea unui studiu de evaluare a existenţei riscurilor la nivel european.

Cerinţe legale

Un îngrăşământ poate purta inscripţia „îngrăşământ CE” numai dacă:

  • în condiţii normale de utilizare, nu are efecte negative asupra sănătăţii oamenilor, a animalelor, a plantelor sau a mediului;
  • este eficace;
  • sunt disponibile metode corespunzătoare de eşantionare şi analiză.

De altfel, anexa I a regulamentului stabileşte conţinutul minim de nutrienţi necesari pentru fiecare tip de îngrăşământ (conţinutul de azot, fosfor etc.).

Regulamentul prevede un anumit număr de menţiuni obligatorii care trebuie să figureze pe ambalajul şi pe eticheta îngrăşămintelor. Este vorba în special despre menţiunea „îngrăşământ CE”, despre precizările privind descrierea nutrienţilor şi a oligoelementelor, informaţiile privind fabricantul, precum şi, dacă este cazul, indicaţiile privind amestecul de îngrăşăminte. Sunt propuse şi anumite indicaţii facultative, cum ar fi instrucţiunile specifice de utilizare, păstrare şi manipulare a îngrăşământului.

Regulamentul armonizează normele în materie de etichetare şi ambalare în UE. Aceste norme privesc, printre altele, afişarea conţinutului diverşilor nutrienţi. Conţinuturile substanţelor pot fi indicate în mai multe feluri. De exemplu, conţinutul de fosfat poate fi indicat sub forma elementară sau sub formă de oxid.

Dispoziţii speciale privind tipurile specifice de îngrăşăminte

Regulamentul prevede dispoziţii tehnice detaliate cu privire la domeniul de aplicare, la declararea, identificarea şi ambalarea a patru tipuri de îngrăşăminte:

  • îngrăşăminte anorganice cu nutrienţi principali: este vorba despre nutrienţii principali furnizaţi în cantităţi foarte importante pentru dezvoltarea plantelor, adică despre azot, fosfor şi potasiu;
  • îngrăşămintele anorganice cu nutrienţi secundari: este vorba despre calciu, magneziu, sodiu şi sulf;
  • îngrăşăminte anorganice cu oligoelemente: acestea conţin elementele obligatorii în cele mai mici cantităţi posibile – precum borul, cobaltul, cuprul, fierul, manganul etc.;
  • îngrăşămintele pe bază de nitrat de amoniu cu conţinut ridicat de azot: având în vedere gradul de periculozitate al acestui tip de îngrăşământ, regulamentul prevede măsuri suplimentare, precum determinarea detonabilităţii, descrise în anexa III a prezentului regulament.

Controale

Statele membre pot întreprinde controale oficiale pentru a evalua gradul de conformitate al îngrăşămintelor ce poartă inscripţia „îngrăşământ CE” cu dispoziţiile regulamentului. Controalele sunt efectuate de către laboratoarele desemnate de fiecare stat membru conform unei proceduri unice stabilite în cadrul anexelor regulamentului.

În vederea inspectării, fabricanţii sunt obligaţi să păstreze dosarele cu privire la originea „îngrăşămintelor CE” pe toată durata introducerii lor pe piaţă.

Statele membre vor determina regimul sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor regulamentului.

Punerea în aplicare la nivel comunitar

Comisia este asistată la punerea în aplicare a regulamentului, inclusiv a adaptărilor anexelor, de către un comitet format din reprezentanţii statelor membre.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

11.12.2003 (11.6.2005 pentru articolele 8 şi 26)

-

JO L 304 din 21.11.2003

DEROGĂRI DE LA ACT

Decision 2006/348/EC [Official Journal L 129 of 17.5.2006] (Decizia 2006/348/CE).
Prezenta derogare se aplică în cazul conţinutului maxim admis de cadmiu al îngrăşămintelor anunţat de către Republica Finlanda.

Decision 2006/349/EC [Official Journal L 129 of 17.5.2006] (Decizia 2006/349/CE).
Prezenta derogare se aplică în cazul conţinutului maxim admis de cadmiu al îngrăşămintelor anunţat de către Republica Austria.

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 22.03.2013
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii