RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Chemické výrobky

Vnútorný trh

Kroky, ktoré Európske spoločenstvo podniklo v oblasti chemických výrobkov, sú súčasťou procesu spusteného už pred mnohými rokmi. Prvá smernica týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok pochádza z roku 1967. Nariadenie REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok), schválené na konci roka 2006, stanovuje upravený rámec s cieľom zaistiť voľný pohyb chemických výrobkov a ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok