RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produkty chemiczne

Rynek wewnętrzny

Działania podejmowane przez Wspólnotę Europejską w dziedzinie produktów chemicznych stanowi część trwającego procesu uruchomionego wiele lat temu. Pierwsza dyrektywa, dotycząca klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, sporządzona została w 1967 r. Rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) przyjęte pod koniec 2006 r., ustanawia rozszerzone ramy, które mają na celu zagwarantowanie swobodnego przepływu produktów chemicznych oraz ochronę ludzkiego zdrowia i środowiska.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony