RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Chemische producten

Interne markt

De actie die door de Europese Gemeenschap op het gebied van chemische producten wordt ondernomen, moet worden gezien als een onderdeel van een continu proces dat lang geleden is ingezet; de eerste "richtlijn met betrekking tot de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen" dateert namelijk van 1967. De REACHverordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) die eind 2006 is goedgekeurd, zorgt voor een beter kader en heeft ten doel het vrije verkeer van chemische producten en de bescherming van de volksgezondheid en het milieu te waarborgen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven