RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ķīmiskie produkti

Iekšējais tirgus

Eiropas Kopienas darbība ķīmisko produktu jomā ir daļa no ilgstoša, sen iesākta procesa. Pirmā direktīva par bīstamu vielu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu tika pieņemta 1967. gadā. Ar REACH (ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas) regulu, kuru pieņēma 2006. gada beigās, tika izveidota uzlabota sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ķīmisko produktu brīvu apriti un cilvēku veselības un vides aizsardzību.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums