RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Химически продукти

Вътрешен пазар

Действията, предприети от Европейската общност в сферата на химическите продукти, са част от текущ процес, започнал много отдавна. Първата директива, която се отнася до класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, датира от 1967 г. Регламентът REACH (Регистриране, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества), приет в края на 2006 г., установява подобрена рамка, която цели да гарантира свободното движение на химически продукти и опазването на човешкото здраве и околната среда.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата