RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Határokon átnyúló fizetések euróban

Az egy tagállamon belüli vagy két tagállam közötti (többek között banki) fizetési műveleteknek ugyanolyan költségei vannak. A rendelet valamennyi elektronikus fizetési módot, azaz az átutalásokat, a beszedési megbízásokat, a bankautomatákból történő készpénzfelvételeket, a bankkártyás és hitelkártyás fizetéseket, valamint a pénzeszközök átutalását is érinti.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 266., 2009.10.9.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet garantálja, hogy a Közösségen belüli belföldi és határokon átnyúló fizetések banki költségei ugyanazon szabályok hatálya alá tartozzanak.

Hatály

Az érintett fizetések felső értékhatára 50 000 euró. A fizetések euróban vagy a rendeletet alkalmazni kívánó tagállamok pénznemében történnek. Ennek megfelelően Svédország kérésére az azonos költségek elve a svéd koronában lebonyolított fizetésekre is alkalmazandó.

Ez a rendelet nem alkalmazandó a pénzforgalmi szolgáltatóknak * saját számlára vagy más pénzforgalmi szolgáltatók nevében teljesített fizetéseire. Nem alkalmazandó a pénznemek közötti átváltási díjakra sem.

A fizetésekre alkalmazandó díjak egyenlőségének elve

A pénzforgalmi szolgáltatók azonos díjakat számítanak fel az alábbi szolgáltatásokra:

  • határokon átnyúló fizetések, elektronikusan lebonyolított fizetési műveletek, amennyiben a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója más tagállamban található;
  • a belföldi fizetések, elektronikus fizetési műveletek, amennyiben a két szolgáltató ugyanabban a tagállamban található.

A fizetések automatizálásának megkönnyítése

A pénzforgalmi szolgáltatók minden ügyfelüket ellátják egy nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN) és az intézmény banki azonosító számával (BIC). Ezeket az azonosítókat az ügyfelek a határokon átnyúló tranzakcióik során használják. A használatuk elmulasztása kiegészítő költségeket róhat az ügyfélre. A szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt tájékoztatni köteles az ügyfelét a kiegészítő költségek összegéről.

A rendeletben meghatározott kötelezettségek végrehajtásának biztosítása

A tagállamok kijelölik az e rendeletben szereplő kötelezettségeknek való megfelelés biztosításáért felelős, illetékes hatóságokat.

Amennyiben a szolgáltatók megszegik a rendeletben foglaltakat, a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői vagy más érdekelt fél panaszt nyújthatnak be az illetékes nemzeti hatóságokhoz.
A tagállamok meghatározzák a peren kívüli panasztételi és a jogorvoslati eljárásokat. Kinevezik vagy felállítják az illetékes szervezeteket.

A tagállamok meghatározzák az e rendelet megsértéséért kiszabható szankciókat.

Határokon átnyúló együttműködés

Az illetékes hatóságoknak és a peren kívüli panasztételi és jogorvoslati testületeknek eredményesen kell együttműködniük a határokon átnyúló viták megoldása érdekében.

Háttér

A 2560/2001/EK rendelet 2009. november 1-jétől hatályát veszti.

Kulcsfogalmak
  • Pénzforgalmi szolgáltató: többek között a hitelintézetek, az elektronikuspénz-kibocsátók, pénzforgalmi intézmények, postai elszámolóközpontok, az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok, a tagállamok vagy azok regionális és helyi hatóságai (amennyiben nem közhatalmi funkciójukban járnak el).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.11.1.

HL L 266., 2009.10.9.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Bizottság Közleménye (2009. szeptember 10.): Az egységes eurofizetési térség (SEPA) megvalósítása: ütemterv a 2009–2012 közötti időszakra [COM(2009) 471 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság által benyújtott ütemterv kijelöli az egységes eurofizetési térség (SEPA) prioritásait a 2009–2010-es időszakra. Olyan prioritások, amelyek azokra a tagállamokra vonatkoznak, amelyek már bevezették vagy be kívánják vezetni az eurót, valamint Svédországra. Lehetővé kell tenniük az alábbiakat:

  • a pénzügyi termékek és a fizetési szabványok SEPA-ra való átállásának gyorsítása;
  • a SEPA és termékei ismertségének növelése;
  • a SEPA jogi környezete kialakításának befejezése és normáinak összehangolása az Európai Pénzforgalmi Tanácséival;
  • a fizetési folyamatok szabványosításának, átjárhatóságának és biztonságának biztosítása;
  • a SEPA irányításának javítása egy új, európai szintű kompetens rendszer megteremtésével.

A Bizottság 2002/C 165/08 közleménye (2002. július 11.) az Európai Parlament és Tanács 2560/2001/EK rendelete 9. cikkének értelmében [Hivatalos Lap C 165., 2002.7.11.].
A Bizottság 2002. június 28-án értesítést kapott a svéd hatóságok döntéséről, amely szerint a rendelet hatályát kiterjesztik a svéd koronára.

Utolsó frissítés: 04.12.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére