RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Libera circulaţie a lucrătorilor: dispoziţii generale

Cetăţenii europeni beneficiază de dreptul de liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Pentru a asigura mobilitatea lucrătorilor în cadrul UE, acest regulament interzice orice discriminare bazată pe naţionalitatea cetăţenilor europeni care doresc să ocupe un loc de muncă într-un alt stat membru.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Orice resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene (UE) are dreptul de acces la o activitate salariată şi de a desfăşura această activitate pe teritoriul altui stat membru.

În acelaşi mod, un angajator este liber să îşi difuzeze ofertele, să încheie şi să execute contracte de muncă cu cetăţeni europeni proveniţi din alte state membre.

Nicio legislaţie naţională nu poate limita oferta, accesul şi ocuparea unui loc de muncă de către cetăţenii europeni proveniţi din alte state membre, în afara celor privind cunoştinţele de ordin lingvistic necesare efectuării activităţii.

Mai mult, directiva interzice orice dispoziţie care supune cetăţenii europeni provenind dintr-un alt stat membru la:

  • proceduri speciale de recrutare;
  • limite în ceea ce priveşte difuzarea ofertelor de muncă;
  • condiţii speciale în ceea ce priveşte asistenţa în căutarea unui loc de muncă şi înscrierea în cadrul birourilor de plasament al forţei de muncă.

Încadrarea în muncă şi egalitatea de tratament

Regulamentul interzice orice discriminare între angajaţii naţionali şi cei proveniţi dintr-un alt stat membru în ce priveşte:

  • condiţiile de încadrare în muncă şi de muncă (concediere, remunerare, reintegrare pe piaţa muncii etc.);
  • avantajele fiscale şi sociale;
  • educaţia şi reorientarea profesională;
  • convenţiile colective şi individuale;
  • afilierea la organizaţii sindicale şi exercitarea drepturilor sindicale.

Familia lucrătorilor

Copiilor lucrătorului european care este sau a fost încadrat în muncă pe teritoriul unui alt stat membru sunt admişi în sistemul de învăţământ general, la cursurile de ucenici şi de formare profesională în aceleaşi condiţii ca şi copiii resortisanţilor statului respectiv. Se vor lua toate măsurile pentru ca formarea să se desfăşoare în cele mai bune condiţii posibile.

Punerea în contact şi compensarea ofertelor şi cererilor de locuri de muncă

Statele membre cooperează şi fac schimb de informaţii privind analiza locurilor de muncă, a pieţei de muncă şi a liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul UE.

În plus, fiecare stat membru va înfiinţa un serviciu specializat în încadrarea în muncă a cetăţenilor proveniţi din alte state membre pentru a gestiona ofertele şi cererile de locuri de muncă care le-ar putea fi destinate acestora.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul oficial

Regulamentul (UE) nr. 492/2011

27.5.2011

-

JO L 141 din 27.5.2011

Ultima actualizare: 23.06.2011

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii