RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vrij verkeer van werknemers: algemene bepalingen

Europese burgers hebben het recht zich vrij te verplaatsen binnen de Europese Unie (EU). Met het oog op de mobiliteit van werknemers in de EU verbiedt deze verordening alle vormen van discriminatie op grond van nationaliteit voor Europese burgers die in een andere lidstaat willen werken.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Iedere persoon die afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie (EU) heeft het recht arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten op het grondgebied van een andere lidstaat.

Evenzo staat het werkgevers vrij werkaanbiedingen te verspreiden en arbeidsovereenkomsten te sluiten en uit te voeren met Europese burgers die afkomstig zijn uit andere lidstaten.

Nationale wetten mogen het aanbod en de verrichting van noch de toegang tot arbeid beperken voor Europese burgers van andere lidstaten, uitgezonderd de wetten met betrekking tot talenkennis die vereist is voor de te verrichten arbeid.

De verordening verbiedt voorts elke bepaling die Europese burgers uit andere lidstaten onderwerpt aan:

  • speciale wervingsprocedures;
  • beperkingen met betrekking tot de verspreiding van werkaanbiedingen;
  • verplichte inschrijving bij een arbeidsbureau en bijzondere voorwaarden voor hulp bij het zoeken naar werk.

Verrichten van arbeid en gelijke behandeling

De verordening verbiedt dat werknemers die afkomstig zijn uit een andere lidstaat gediscrimineerd worden ten opzichte van nationale werknemers met betrekking tot:

  • tewerkstellings- en arbeidsvoorwaarden (ontslag, beloning, terugkeer naar de arbeidsmarkt, enz.);
  • fiscale en sociale voordelen;
  • onderwijs en herscholing;
  • collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten;
  • toetreding tot vakorganisaties en uitoefening van syndicale rechten.

Familie van de werknemers

Kinderen van Europese werknemers die in een andere lidstaat dan hun lidstaat van herkomst werken of hebben gewerkt, zijn onder dezelfde voorwaarden als de kinderen van nationale werknemers toegelaten tot het algemeen onderwijs, het leerlingstelsel en de beroepsopleiding. Er moet op worden toegezien dat deze kinderen dit onderwijs in zo gunstig mogelijke omstandigheden kunnen volgen.

Tot elkaar brengen en compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk

De lidstaten werken samen en wisselen informatie uit over de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en het vrije verkeer van werknemers in de EU.

Bovendien zet elke lidstaat een gespecialiseerde arbeidsdienst op voor werknemers uit andere Europese landen. Deze dienst houdt zich bezig met werkaanvragen van burgers uit andere lidstaten en werkaanbiedingen die voor hen bestemd kunnen zijn.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EU) nr. 492/2011

16.6.2011

-

L 141, 27.5.2011

Laatste wijziging: 23.06.2011

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven