RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A munkavállalók szabad mozgása: Általános rendelkezések

Az európai polgároknak jogukban áll szabadon mozogni az Európai Unión (EU) belül. A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében ez a rendelet megtiltja a valamely más uniós tagállamban munkát vállalni szándékozó európai polgárok nemzetiségük alapján történő megkülönböztetését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) tagállamai állampolgárainak joguk van egy másik tagállam területén fizetett munkát vállalni és végezni.

Hasonlóképpen a munkáltatók is kicserélhetik az állásajánlatokat, valamint munkaszerződéseket köthetnek és teljesíthetnek más tagállamokból származó uniós polgárokkal.

A betölthető állás jellege miatt megkívánt nyelvismerettel kapcsolatos feltételek kivételével a tagállamok jogszabályai nem korlátozhatják az állásajánlatokat és az állásra benyújtott pályázatokat, vagy más tagállamok állampolgárainak jogát arra, hogy munkát vállaljanak és végezzenek.

Az irányelv ezenkívül tilt minden olyan rendelkezést, amely a más tagállamokból származó uniós polgárok tekintetében a következőket írja elő:

  • a munkaerő toborzására alkalmazandó külön eljárások;
  • a betölthető munkahelyek hirdetésének korlátozása;
  • az álláskereséssel és a munkaügyi hivatalnál történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos segítségnyújtásra vonatkozó külön feltételek.

Foglalkoztatás és egyenlő bánásmód

A rendelet megtiltja továbbá a belföldi és a más tagállamokból származó munkavállalók közötti különbségtételt az alábbi területeken:

  • a foglalkoztatási és munkafeltételek (például a javadalmazás, a munkaviszony megszüntetése vagy munkanélkülivé válás esetén az újraelhelyezés vagy újrafoglalkoztatás terén);
  • adóügyi és szociális jogok;
  • oktatás és átképzés;
  • kollektív vagy egyéni megállapodások;
  • a szakszervezeti tagság és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlása.

A munkavállaló családja

Egy másik tagállamban foglalkoztatott vagy alkalmazásban álló uniós polgár gyermekei az állam saját állampolgáraiéval azonos feltételekkel nyernek felvételt az általános oktatási intézményekbe, a szakmunkás- és az egyéb szakképzésre. Minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy ezek a gyermekek a képzéseken a lehető legjobb feltételekkel vegyenek részt.

Munkaerő-közvetítés, állásajánlatok és -pályázatok

A tagállamok együttműködnek és információkat cserélnek a foglalkoztatásnak, a munkaerőpiacnak, valamint a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásának elemzése terén.

Ezen túlmenően a tagállamok a más európai országokból származó munkavállalók foglalkoztatásával foglalkozó szakszolgálatokat hoznak létre, amelyek összefogják az ezeket érintő munkaajánlatokat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.5.27.

HL L 141., 2011.5.27.

Utolsó frissítés: 23.06.2011

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére