RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Työntekijöiden vapaa liikkuvuus: yleiset säännökset

Euroopan kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti Euroopan unionissa (EU). Jotta työntekijöiden liikkuvuus toteutuisi EU:ssa, asetuksessa kielletään syrjimästä kansalaisuuden perusteella niitä Euroopan kansalaisia, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Jokaisella Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion kansalaisella on oikeus ottaa vastaan palkkatyötä ja toimia siinä toisen jäsenvaltion alueella.

Samoin työnantaja voi vapaasti ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä tehdä työsopimuksia ja toimeenpanna niitä muiden jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

Työn tarjoamista ja muiden jäsenvaltioiden kansalaisten työhön pääsyä ja työskentelyä ei voida rajoittaa kansallisella lainsäädännöllä. Poikkeuksena tästä ovat säädökset, jotka koskevat työstä johtuvaa kielitaitovaatimusta.

Samoin direktiivissä kielletään säännökset, joilla muiden jäsenvaltioiden kansalaisille säädetään

  • erityismenettelyjä työhönotossa
  • rajoituksia, jotka koskevat avoimista työpaikoista ilmoittamista
  • erityisehtoja, jotka koskevat työnhaussa annettavaa apua ja ottamista työnvälitysviranomaisen pitämään luetteloon.

Työskentely ja yhdenvertainen kohtelu

Asetuksessa kielletään kotimaisten ja muista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden välinen syrjintä seuraavien seikkojen osalta

  • työ- ja palvelussuhteen ehdot (palkkaus, irtisanominen, työmarkkinoille palaaminen jne.)
  • verohelpotukset ja sosiaalietuudet
  • ammatillinen koulutus ja uudelleensuuntautuminen
  • työehtosopimukset
  • ammattiyhdistysten jäsenyys ja siihen kuuluvien oikeuksien käyttäminen.

Työntekijän perhe

Jos eurooppalainen työntekijä on tai on ollut työssä muussa kuin kotijäsenvaltiossaan, hänen lapsillaan on oikeus osallistua peruskoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltioin kansalaisten lapsilla. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava, jotta koulutus sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittäminen sekä työmarkkinoiden tasapainottaminen

Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä vaihtamalla työllisyystilanteen ja työmarkkinoiden analysointia sekä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa koskevia tietoja.

Lisäksi kukin jäsenvaltio perustaa muista Euroopan maista tuleville työntekijöille suunnattujen avoimien työpaikkojen ja työhakemusten käsittelystä vastaavan erityisviranomaisen.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EU) N:o 492/2011

16.6.2011

-

EUVL L 141, 27.5.2011

Viimeisin päivitys 23.06.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun