RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Att leva och arbeta på den inre marknaden

Inre marknaden

Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU. Alla personer som bor i EU har rätt att röra sig, bo, studera, arbeta, etablera sig eller tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av sin nationalitet. EU:s politik, bland annat avseende de sociala trygghetssystemen, syftar till att göra det lätt och smidigt att röra sig och vara verksam inom EU-området.
Den fria rörligheten för personer förutsätter att det finns en politik för de yttre gränserna som garanterar ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och innehåller bestämmelser för icke-européers inresa och vistelse.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början