RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Žiť a pracovať vo vnútornom trhu

Vnútorný trh

Voľný pohyb osôb je jednen zo základných princípov, ktoré zaručuje Európska únia (EÚ). Akýkoľvek občan EÚ má právo cestovať, žiť, študovať, pracovať, usadiť sa alebo poskytovať služby v inom členskom štáte bez toho, aby bol predmetom diskriminácie na základe svojej národnosti. EÚ sa snaží, aby sloboda pohybu v rámci jej hraníc bola účinná a jednoduchá, najmä pokiaľ ide o systémy sociálneho zabezpečenia.

Náprotivkom voľného pohybu osôb je politika vonkajších hraníc, ktorá je určená na zabezpečenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a zahŕňa vstup a pobyt príslušníkov z krajín mimo EÚ.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok