RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Leven en werken op de interne markt

Interne markt

Het vrije verkeer van personen is een basisbeginsel van de Europese Unie (EU). Alle inwoners van de EU hebben het recht om zich te verplaatsen, te leven, te studeren, te werken, zich te vestigen of een dienst te verlenen in een andere lidstaat zonder te worden gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit. Met het optreden van de EU wordt een effectief en eenvoudig vrij verkeer binnen haar grenzen beoogd, met name wat de socialezekerheidsstelsels betreft.
Tegenover het vrije verkeer van personen staat het beleid ten aanzien van de buitengrenzen, dat gericht is op het garanderen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en betrekking heeft op de instroom en het verblijf van niet-Europeanen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven