RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Asuminen ja työskentely sisämarkkinoilla

Sisämarkkinat

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin (EU) takaamista perusperiaatteista. Kaikilla EU:n alueella asuvilla henkilöillä on oikeus matkustaa, asua, opiskella ja työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, sijoittautua toiseen jäsenvaltioon tai tarjota siellä palveluja ilman kansallisuuteen perustuvaa syrjintää. EU:n toiminnan päämääränä on tehdä vapaasta liikkuvuudesta tehokasta ja yksinkertaista rajojensa sisäpuolella erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien osalta.
Henkilöiden vapaan liikkuvuuden vastapainona EU harjoittaa ulkorajapolitiikkaa, jolla pyritään takaamaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue sekä muiden kuin eurooppalaisten maahanpääsy ja oleskelu.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun