RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Живот и работа на вътрешния пазар

Вътрешен пазар

Свободното движение на хора е един от основните принципи, гарантирани от Европейския съюз (ЕС). Всеки жител на ЕС има право да пътува, живее, учи, работи, да се установи или да предоставя услуга в друга държава-членка, без да бъде обект на дискриминация, обусловена от националната принадлежност. ЕС работи в посока да направи свободата на движението ефективна и лесна в рамките на своите граници, особено що се касае до схемите за социално осигуряване.

Партньор на свободното движение на хора е политиката за външните граници, която е предназначена да гарантира пространство на свобода, сигурност и правосъдие и обхваща влизането и престоя на граждани от държави извън Европа.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата