RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A munkavállalók szabad mozgása: jogok feltérképezése

Ennek a közleménynek a célja az európai polgárok tájékoztatása arról, hogy milyen jogaik vannak, amennyiben az Európai Unió (EU) egy másik tagállamában szeretnének munkát vállalni. A migráns munkavállalóknak a munkához jutás, a munkafeltételek, az adózás és a szociális ellátások tekintetében ugyanolyan bánásmódban kell részesülniük, mint a hazai munkavállalóknak.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2010. július 13.) A munkavállalók szabad mozgásának megerősítése: jogok és jelentősebb fejlemények [COM(2010) 373 végleges − a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A személyek Európai Unión (EU-n) belüli szabad mozgásának elve bevezetése óta a mobilitás számos akadályát felszámolták. A Bizottság bemutatja azokat a főbb jogi fejleményeket, amelyek az európai migráns munkavállalók jogait javították. Ezenfelül a mobilitás előmozdítása az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzése.

A munkavállalók szabad mozgása

A személyek szabad mozgásának elve valamennyi európai polgárra alkalmazandó, akinek a másik tagállamban való tartózkodása nem haladja meg a három hónapot. Az ennél hosszabb időszakra vonatkozóan a szabad mozgás jogának gyakorlása bizonyos feltételekhez kötött. A migráns munkavállalókra ugyanakkor előnyösebb feltételek vonatkoznak, mint az inaktív uniós polgárokra.

A munkavállalók szabad mozgásának elve lehetőséget ad valamennyi európai polgár számára, hogy az EU egy másik tagállamában vállaljon munkát (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikke). Egyes országok nyilvántartásba vételi kötelezettséget róhatnak a náluk három hónapnál hosszabb időszakra munkát vállaló más tagállami polgárok számára, de az ott-tartózkodást semmilyen más feltételhez nem köthetik.

Az önálló vállalkozókra (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikke) és a szolgáltatás nyújtás keretében kiküldött munkavállalókra más rendelkezések vonatkoznak.

Migráns munkavállalók azok, akik:

 • jövedelemmel – beleértve a korlátozott jövedelmet és a természetbeni juttatásokat is – rendelkeznek. Csak az önkéntes munka számít a fogalommeghatározás alóli kivételnek;
 • alárendeltségi viszonyban állnak, amely a fizetett tevékenység legfőbb jellemzője (azaz a munkaadó határozza meg a tevékenységet, a díjazást és a munkafeltételeket stb.);
 • tényleges és valós munkát végeznek, mivel a tevékenység nem lehet sem mellékes, sem járulékos jellegű. Ugyanakkor elismerik a részmunkaidős munkát, a szakmai gyakorlatot és bizonyos képzési formákat is;
 • határokon átnyúló közvetlen kapcsolattal rendelkeznek, azaz a munkavállalónak a származási helyétől eltérő EU-s országban kell tartózkodnia vagy dolgoznia.

Más polgárokra is vonatkozhat a munkavállalók szabad mozgása három hónapnál hosszabb ott-tartózkodás esetén:

 • a migráns munkavállaló családtagjai, állampolgárságuktól függetlenül részesülhetnek a fogadó ország nyújtotta szociális előnyökből;
 • azok, akik megőrzik a munkavállalói jogállásukat még akkor is, ha már nem állnak munkaviszonyban a fogadó országban (ideiglenes munkaképtelenség, kényszerű munkanélküliség stb. esetén);
 • az álláskeresők, amennyiben bizonyítani tudják, hogy aktívan állást keresnek.

Munkához jutás

A migráns munkavállalóknak ugyanolyan feltételek mellett kell tudniuk gyakorolni a szakmai tevékenységüket, mint a hazai munkavállalóknak. Ennek megfelelően nem részesülhetnek megkülönböztetésben az alábbiak terén:

 • valamely szabályozott szakma gyakorlása, mivel kérelmezhetik szakmai végzettségük vagy képzettségük elismerését;
 • nyelvi követelmények, amelyek kizárólag ésszerű mértékűek és az adott munkakörhöz szükségesek lehetnek;
 • a közszférába való belépés, kivéve azokat az álláshelyeket, amelyek a közhatalom gyakorlását teszik szükségessé;
 • a hivatásos és félhivatásos sportolók szabad mozgása.

Az álláskeresők jogosultak a fogadó állam foglalkoztatási szolgáltatásai által nyújtott, a munkaerőpiacon munkához való jutást megkönnyítő közszolgáltatásokra és pénzügyi járandóságokra.

A munkavállalókat érintő egyenlő bánásmód

A foglalkoztatást, bérezést és munkafeltételeket illető valamennyi hátrányos megkülönböztetés tilos.

A migráns munkavállalók az alábbiakat illetően hasonlóak a hazai munkavállalókhoz:

 • a fogadó tagállam törvényei és kollektív szerződései hatálya alá tartoznak;
 • tevékenységük első napjától kezdve a lakhelyükhöz és munkavállalói minőségükhöz kapcsolódó ugyanazokra a szociális előnyökre jogosultak;
 • nem részesülhetnek hátrányos megkülönböztetésben az adóztatásban állampolgárságuk vagy migráns munkavállalói minőségük miatt.
Utolsó frissítés: 22.09.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére