RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistemul de informare al pieţei interne (IMI)

Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) este un instrument electronic conceput pentru a îmbunătăţi comunicarea şi colaborarea dintre administraţiile statelor membre în cadrul aplicării legislaţiei privind piaţa internă. Sistemul vizează îndepărtarea unor obstacole practice, scăderea costurilor şi sporirea eficacităţii cooperării administrative din Europa.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 6 noiembrie 2008 – „A beneficia de avantajele pieţei unice prin sporirea cooperării administrative” [COM(2008) 703 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) este un instrument electronic menit să sprijine cooperarea administrativă în domeniul legislaţiei privind piaţa internă. IMI ajută autorităţile competente din statele membre să depăşească dificultăţile practice legate în special de diferitele culturi administrative, de utilizarea unor limbi diferite şi de identificarea partenerilor din celelalte state membre.

IMI este o aplicaţie online securizată, accesibilă tuturor administraţiilor din cele treizeci de state membre ale Spaţiului Economic European (SEE). Aplicaţia este disponibilă în toate limbile Uniunii Europene.

Principii

IMI se bazează pe trei principii fundamentale:

  • nu impune statelor membre obligaţii suplimentare de cooperare administrativă;
  • este suficient de flexibil pentru a se adapta la diversele culturi şi structuri administrative din Europa;
  • este un sistem unic, conceput pentru a putea integra numeroase acte legislative privind piaţa internă, ceea ce permite evitarea proliferării sistemelor de informare.

Avantaje

Sistemul oferă numeroase avantaje, în principal deoarece le permite statelor membre să gestioneze o singură relaţie cu o reţea, în loc de 29 de relaţii bilaterale distincte, să comunice adoptând o metodă de lucru clară, convenită de comun acord, să reducă problemele lingvistice, să facă economii de timp şi de resurse şi să îmbunătăţească calitatea serviciilor, datorită transparenţei şi predictibilităţii sporite.

Protecţia datelor

Deoarece IMI este utilizat pentru a face schimb de date cu caracter personal, i se aplică în totalitate legislaţia în materie de protecţia datelor. De altfel, Decizia 2008/49/CE a Comisiei stabileşte funcţiile, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor IMI.

Context

Crearea IMI a fost justificată prin importanţa cooperării administrative pentru instituirea unei pieţe unice dinamice, conform strategiei de la Lisabona. IMI trebuie, de asemenea, să contribuie la consolidarea aplicării dreptului comunitar la nivel naţional, şi prin urmare la realizarea programului „O mai bună legiferare”. Sistemul se înscrie totodată în cadrul planului de acţiune i2010 privind e-guvernarea.

În noiembrie 2007 a fost lansat un prim proiect-pilot pentru patru profesii vizate de directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Sistemul va fi extins treptat şi la alte profesii.

Un al doilea proiect-pilot a fost lansat în ianuarie 2009 pe baza directivei „servicii”. Proiectul urmează să se deruleze până la 28 decembrie 2009, dată la care directiva trebuie să fie transpusă integral în legislaţia statelor membre. Obiectivul este pregătirea punerii în aplicare a unui sistem IMI operaţional, care să acopere toate activităţile legate de servicii până la sfârşitul anului 2009. În viitor, IMI va putea, de asemenea, să fie utilizat pentru a consolida cooperarea administrativă în alte sectoare vizate de legislaţia privind piaţa internă.

ACTE CONEXE

Recomandarea Comisiei din 26 martie 2009 privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) [Jurnalul Oficial L 100 din 18.4.2009].
Recomandarea invită statele membre să ia măsuri pentru a pune în aplicare orientările prevăzute în anexă. Aceste orientări vizează protecţia datelor, măsurile de protecţie prevăzute de sistem şi riscurile asociate utilizării acestuia.

Coordonatorii IMI naţionali sunt, de asemenea, încurajaţi să intre în contact cu autorităţile naţionale însărcinate cu protecţia datelor pentru a pune în aplicare aceste linii de conduită în conformitate cu legislaţia naţională.

Comisia Europeană trebuie să fie informată cu privire la punerea în aplicare a orientărilor, cel târziu la nouă luni după adoptarea prezentei recomandări.

Ultima actualizare: 12.10.2009

Consultaţi şi

  • Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul DG Piaţa Internă dedicat IMI.
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii