RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Belső piaci információs rendszer (IMI)

A belső piaci információs rendszer (IMI) egy olyan elektronikus eszköz, amelyet a tagállamok közigazgatási hatóságainak a belső piaci jogszabályok alkalmazása keretében való jobb kommunikációja és együttműködése érdekében alakítottak ki. A rendszer célja az egyes gyakorlati akadályok felszámolása, a terhek csökkentése és az igazgatási együttműködés hatékonyságának fokozása Európában.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. november 6.) – Az egységes piacban rejlő előnyök kamatoztatása az igazgatási együttműködés továbbfejlesztése révén [COM(2008) 703 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A belső piaci információs rendszer (IMI) egy olyan elektronikus eszköz, amely a belső piaci jogszabályok területén támogatja az igazgatási együttműködést. Az IMI segíti a tagállamok illetékes hatóságait a gyakorlati akadályok – különösen az eltérő igazgatási kultúra, a nyelvi különbözőségek vagy a más tagállamokban működő partnerintézmények azonosítása kapcsán jelentkező problémák – leküzdésében.

Az IMI biztonságos internetes alkalmazás, amelyet az Európai Gazdasági Térséget (EGT) alkotó 30 ország mindegyikének közigazgatási rendszere igénybe vehet. A rendszer az Európai Unió valamennyi nyelvén elérhető.

Elvek

Az IMI három alapelven nyugszik:

  • a rendszer az igazgatási együttműködéssel kapcsolatban nem ró a tagállamokra további kötelezettségeket;
  • kellően rugalmas ahhoz, hogy figyelembe vegye a különböző európai igazgatási struktúrák és kultúrák egyedi jellegzetességeit;
  • egyetlen rendszerről van szó, amelyet azért alakítottak ki, hogy összefogja a belső piacon a számos jogalkotási aktust, amivel elkerülhető az információs rendszerek sokszorozódása.

Előnyök

A rendszernek számos előnye van azáltal, hogy segítségével a tagállamok a 29 másik országgal fenntartott kétoldalú kapcsolatok helyett kizárólag a hálózattal állnak kapcsolatban, a kommunikáció világos és közös megegyezésen alapuló munkamódszerre épül, csökkenthetők a nyelvi akadályok, erőforrás és idő takarítható meg, az átláthatóság és a kiszámíthatóság fokozódásának köszönhetően pedig javul a szolgáltatások színvonala.

Adatvédelem

Mivel az IMI-t személyes adatok cseréjére használják, a rendszerre teljes mértékben alkalmazandók az adatvédelmi jogszabályok. Emellett a Bizottság 2008/49/EK határozata rendelkezik az IMI felhasználóinak funkcióiról, jogairól és kötelezettségeiről.

Háttér

Az IMI létrehozását az indokolta, hogy – amint azt a lisszaboni stratégia megállapította – az igazgatási együttműködés jelentős szerepet játszik a dinamikus belső piac kialakításában. Az IMI emellett hozzájárul a közösségi jog nemzeti szintű alkalmazásának megerősítéséhez, és ezáltal a szabályozás javítására irányuló program megvalósításához. A rendszer emellett illeszkedik az i2010 eGovernment cselekvési terv keretébe is.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv által érintett négy szakma tekintetében az első kísérleti projektet 2007 novemberében indították el. A rendszert fokozatosan kiterjesztik más szakmákra is.

2009 januárjában egy második kísérleti projektet is elindítottak a szolgáltatási irányelv alapján. E projekt várhatóan 2009. december 28-ig tart; eddig az időpontig az irányelvet is át kell ültetni a tagállamokban. A cél egy olyan operatív IMI rendszer kialakításának előkészítése, amely 2009-ig valamennyi szolgáltatási tevékenységet lefedi. A jövőben az IMI a belső piaci jogszabályok által szabályozott egyéb ágazatokban való igazgatási együttműködés erősítésére is alkalmas lesz.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság ajánlása (2009. március 26.) a belső piaci információs rendszerre (IMI) vonatkozó adatvédelmi iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 100., 2009.4.18.]
Ez az ajánlás felkéri a tagállamokat a mellékletben szereplő iránymutatások végrehajtására szolgáló intézkedések meghozatalára. Ezek az iránymutatások az adatvédelemre, a rendszerbe épített biztosítékokra és a rendszer használatából eredő lehetséges kockázatokra vonatkoznak.

Az IMI nemzeti koordinátorait szintén arra ösztönzik, hogy lépjenek kapcsolatba a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal annak érdekében, hogy a nemzeti joggal összhangban végrehajtsák ezeket az iránymutatásokat.

Az Európai Bizottságot ezen ajánlás elfogadását követő legfeljebb kilenc hónapon belül értesíteni kell az említett iránymutatások végrehajtásáról.

Utolsó frissítés: 12.10.2009

Lásd még

  • További információért látogasson el a Belső Piaci Főigazgatóság IMI-vel foglalkozó internetes oldalára.
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére