RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inre marknaden: allmän ram

Inre marknaden

Den inre marknaden är en av grundvalarna för Europeiska unionen. Den genomfördes fullt ut 1992 och utgör ett område utan inre gränser där personer, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Den inre marknaden är av avgörande betydelse för välståndet, tillväxten och sysselsättningen i EU. Den bidrar också till att förverkliga EU:s mål inom ramen för Lissabonstrategin. Den är ett integrerat, öppet och konkurrensutsatt område som främjar rörlighet, konkurrenskraft och innovation, bland annat i samspel med unionens politik inom olika sektorer. För att var och en – medborgare och företag – ska kunna dra nytta av alla fördelar med den inre marknaden, vill EU i synnerhet undanröja hinder som fortfarande hämmar marknadens funktion. EU strävar efter att harmonisera lagstiftning så att man bättre kan klara de utmaningar som följer av globaliseringen och så att man kan anpassa sig till de framsteg som görs, t.ex. när det gäller nya tekniska lösningar.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början