RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vnútorný trh: všeobecný rámec

Vnútorný trh

Vnútorný trh je jeden z pilierov Európskej únie. Jednotný trh, dokončený v roku 1992, je priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom sa osoby, tovary, služby a kapitál môžu voľne pohybovať v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva. Vnútorný trh je nevyhnutný pre prosperitu, rast a zamestnanosť v EÚ a prispieva k dosahovaniu jej cieľov uvedených v lisabonskej stratégii. Ako integrovaný, otvorený a konkurenčný priestor podporuje mobilitu, konkurencieschopnosť a inovácie a vzájomne sa ovplyvňuje najmä s odvetvovými politikami EÚ. S cieľom zabezpečiť, aby všetci, občania či podniky, mohli maximálne využívať výhody jednotného trhu, sa EÚ sústreďuje na odstraňovanie prekážok, ktoré brzdia jeho fungovanie. Snaží sa harmonizovať právne predpisy, aby zlepšila svoju reakciu na problémy globalizácie a aby sa prispôsobila pokroku, akým sú nové technológie.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok