RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rynek wewnętrzny: ramy ogólne

Rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny stanowi jeden z filarów Unii Europejskiej. Jednolity rynek, urzeczywistniony w 1992 r., stanowi obszar pozbawiony granic wewnętrznych, na którym istnieje swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Rynek wewnętrzny ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu, wzrostu i zatrudnienia w UE, przyczyniając się do osiągnięcia jej celów w ramach strategii lizbońskiej. Jako obszar zintegrowany, otwarty i konkurencyjny promuje on mobilność, konkurencyjność i innowacyjność, oddziałując w szczególności na polityki sektorowe UE. Aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości wykorzystania wszelkich zalet jednolitego rynku, UE koncentruje się na eliminacji barier nadal utrudniających im funkcjonowanie. Podejmuje się harmonizacji prawodawstwa w celu poprawy swojej odpowiedzi na wyzwania globalizacji oraz przystosowania się do postępu, na przykład w zakresie nowych technologii.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony